Leren en werken in een SOCOCO Coffeebar

Met onze leer- en werktrajecten stimuleren we de (re)integratie van ongezien talent naar de arbeidsmarkt. Door middel van het aanbieden van een divers leerwerktraject geven we mensen een kans die bij aanvang nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Ontwikkeltraject

Wij bieden leerwerktrajecten hospitality medewerker aan in een veilige werkomgeving vanuit onze SOCOCO Coffeebars voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wij willen ongezien talent ondersteunen bij het (her)ontdekken van hun talent en creativiteit.
Hierbij gebruiken wij koffie als sociale verbinder, maar niet als einddoel. Achter de bar staan helpt mensen te groeien in zelfvertrouwen en creëert het eigenwaarde.

Sociaal Impact

Met onze aanpak, door de deelnemers in een veilige omgeving op te leiden, maken we echt impact. Sinds de start eind 2019 hebben nu 19 kandidaten een SOCOCO certificaat behaald. In totaal is 66% van de deelnemers uitgestroomd naar een vaste baan.

In 2021 hebben wij een officiële erkenning van het Albeda College voor het leerwerktraject ontvangen. Er zijn bepaalde eisen aan de kandidaten, bijvoorbeeld dat ze geen startkwalificatie mogen hebben. Door deze erkenning krijgen de deelnemers na een positieve afronding van het traject een officiële MBO praktijkverklaring.

SOCOCO Coffeebars

Onze deelnemers leren en werken tijdens het leerwerktraject vanuit de SOCOCO Coffeebars.

Onze koffiebars zijn te vinden binnen verschillende bedrijven en organisaties die samen met ons werken aan een eerlijke en sociale keten. En onze deelnemers de ruimte geven om te werken aan een nieuwe toekomst.

Onze partners zijn o.a:

Food Innovation Academy in Vlaardingen;

Stroomopwaarts MVS in Vlaardingen;

ONS gebouw in Schiedam;

Gemeentehuis Zuidplas;

Het Meesterwerk in Capelle aan den IJssel;(samenwerking met CVO Accent praktijkonderwijs)

Weena 70 in Rotterdam;

Bekijk onze koffies!