Facto.nl: Fairtrade is niet meer voldoende

Bedrijven nemen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niets bijzonders alleen zien we nog steeds dat bedrijven het wel roepen, maar dat het in de praktijk toch lastig blijkt om er de juiste invulling aan te geven. De facilitair manager heeft samen met inkoop de taak om de juiste leveranciers te selecteren die voldoen aan het maatschappelijk duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Vaak zien we dat er bij de selectie niet wordt gekeken naar de totale keten, maar naar slechts één schakel in de keten. Dit kan en moet anders. Het is tijd om van fairtrade naar fairchain te gaan. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen is iets wat je doet binnen de gehele keten en op basis van gelijkwaardigheid. Waar je als Facilitair manager onderdeel van uitmaakt.

Ondernemer Perry van Gils gelooft in een eerlijke duurzame keten met social impact waarin alle partners gelijk zijn. Alleen op basis van gelijkwaardigheid is het mogelijk om een duurzaam sociaal businessmodel op te zetten waarin alle schakels de ruimte hebben om te creëren en te innoveren. Het streven naar winstmaximalisatie binnen één van de schakels gaat altijd ten koste van andere schakels in de keten. Met Sococo (The Social Coffee Collective) tonen we aan dat het werken als een sociaal collectief met alle partners in de keten bijdraagt aan een duurzaam en sociaal product.

En niet (te) kleine koffieplantages subsidiëren die niet levensvatbaar zijn. Maar kiezen voor een directe samenwerking met de koffieboer. Betalen voor een eerlijke prijs en zuivere pure koffie. Koffieboeren stimuleren en ondersteunen in het optimaliseren van het kwaliteitsproces en het opzetten van duurzame businessmodellen.

Waardoor de ruimte ontslaat om een eerlijke boterham te verdienen, ruimte om te investeren en de omstandigheden voor zichzelf te verbeteren. Van afhankelijkheid van instanties naar onafhankelijkheid van subsidies. Een eerlijke keten houdt onder andere in dat alle schakels renderend zijn. Alleen dan is het mogelijk om structureel een verandering in de koffieketen te realiseren.

Helaas zien we vaak dat het sociale hier stopt, zowel vanuit de leverancier als de facilitair manager. Vanaf dit punt in de keten kan de facilitair manager juist het verschil maken door de keten samen met de leverancier verder vorm te geven. Het invulling geven aan het social return beleid binnen de organisatie door jongeren in te zetten die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om via de koffie weer hun talent en creativiteit te ontdekken. Niet in een hokje stoppen maar ze inzetten bij het branden, verpakken en het leveren en ophalen van de koffie(drab) tot aan het opleiden tot automatenoperator of barist

Ons doel is om samen met onze klanten de koffiewereld een beetje mooier te kleuren. Zo worden de klanten direct betrokken bij bepalen in welk maatschappelijke en/of duurzame projecten wordt geïnvesteerd. En zijn actief betrokken bij het doorontwikkelen van de fairchain.

Een partnership aangaan met een social enterprise als Sococo is niet duurder. Naast het leveren van een kwaliteitsproduct en dienstverlening. Draagt een social enterprise direct bij aan het verhogen van de maatschappelijke waarde van de organisatie. En wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot bij het duurzaamheidsbeleid van de organisatie.

Lees het artikel op Facto.nl: