Persoonlijk verhaal

Mijn initiatief
Sococo is opgericht door Perry van Gils


Meer weten over Perry bekijk hier zijn loopbaan.

Mijn observatie

Binnen veel organisaties zijn de activiteiten gericht op winstmaximalisatie. De economische crisis heeft aangetoond dat het volledig richten op zo een hoog mogelijk winst niet heeft bijgedragen aan een gezonde en duurzame economie. Als winstmaximalisatie binnen een onderneming centraal staat komen nieuwe innovaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen op de lange termijn onder druk te staan.

Een ervaring die ik niet alleen heb opgedaan in mijn eigen loopbaan, maar wat ik ook terugzie in de koffiebranche. Er is volop aandacht voor fairtrade en duurzaamheid in de landen van oorsprong, maar het stopt zodra de koffiebonen naar Nederland zijn gehaald. Het fairtrade label is dan meer een marketingtool geworden, waarmee we ons schuldgevoel richting de koffieboeren afkopen. En staat winstmaximalisatie voorop.

Het kan anders en we doen het anders

Ik geloof in een businessmodel waar het niet draait om winstmaximalisatie maar in een model waar social impact, duurzaamheid en winst binnen de gehele keten gelijkwaardig zijn verdeeld. Een gelijkwaardige keten creëert innovaties, kennisontwikkeling, groei en economische stabiliteit voor de lange termijn. Met Sococo gaan wij voor deze integrale fairchain gedachte. Gelijkwaardigheid tussen alle partners in de keten. Het wereldwijd delen van kennis, talent en creativiteit draagt bij aan een sociale en duurzame samenleving met een gezond winstoogmerk.

Concreet

  • Wij gaan verder dan alleen “investeren” in lokale koffieboeren door een goede prijs te bieden. Dit is voor ons niet voldoende en draagt niet bij aan economische duurzaamheid. Samen met onze partners investeren wij in innovaties die een bijdrage leveren aan een duurzame groei, stabiliteit en winst.
  • Wij houden niet van een stempel geven aan een bepaalde doelgroep. Binnen Sococo werken wij niet met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar met mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om hun talent en creativiteit te ontdekken.
  • Wij geloven in een duurzaam economisch businessmodel, waarin iedereen in de keten voldoende winst maakt. Winst die geïnvesteerd wordt in duurzame en sociale innovaties die een structurele bijdrage leveren aan de groei van de keten. En als de keten groeit, groet elke schakel.
  • Wij geloven in (financiële) transparantie. Transparantie in de winstmarge, daarnaast bepalen onze klanten in welke maatschappelijke duurzame projecten geïnvesteerd (minimaal 15%) gaat worden.
Achtergrondafbeelding SOCOCO