Een eerste update van de impact in 2021

Ondanks het feit dat Covid-19 een grote impact heeft gehad op  SOCOCO. Is het ons toch gelukt om mooie resultaten te behalen. Een mooi voorbeeld zijn de resultaten met de werkleertrajecten. Meer informatie kun je vinden in de Update impact cijfers 2021 .

 

 

 

 

Impact rapport 2020

Ons eerste impact rapport! Bij SOCOCO zijn we elke dag bezig met het maken van impact. Onze impact staat centraal, zowel in Guatemala als in Nederland. Iedereen verdient een plekje in de economie. Maar wat hebben we nu echt bereikt sinds september 2018? Hier gaan we in dit document verder op in!

2020 SOCOCO impact rapport

Sinds 2020 is er veel veranderd en ondanks Covid-19 is het SOCOCO gelukt om nog meer impact te maken. Op dit moment zijn we laatste puntjes op de i aan het zetten in het impact rapport voor 2021. De door de groei die we doormaken en daarmee ook meer impact. Meten we de impact over 2021 op niveau drie.

Onze stakeholders

Bij deze stakeholder dialoog hebben we vooral een focus op externe stakeholders. Hier is voor gekozen, omdat Perry op dit moment als enige in dienst is bij Sococo. Wanneer dit verandert, dan hecht Sococo uiteraard veel waarde aan het betrekken van interne stakeholders bij de dialoog. stakeholder dialoog en analyse definitief

stakeholder dialoog

 

Governance

Toelichting financieel beleid

Statuten SOCOCO

Uittreksel KvK

Jaarrekening 2020

2022 Eigendomsverhouding SOCOCO

Achtergrondafbeelding SOCOCO