Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R) investeert in SOCOCO Connect

SOCOCO (Social Coffee Collective) staat voor eerlijke koffie en talent.

Integrale fairchain gedachte

In een onderneming waarbinnen sociale impact, duurzaamheid en winst binnen de gehele keten gelijkwaardig zijn verdeeld, zorgen we niet alleen voor een betere wereld of een beter gevoel over onszelf. We zorgen in de kern voor een gezonder systeem. Een gelijkwaardige keten creëert innovaties, kennisontwikkeling, groei en economische stabiliteit voor de lange termijn. Met SOCOCO gaan wij voor deze integrale fairchain gedachte; gelijkwaardigheid tussen alle partners in de keten. Het wereldwijd delen van kennis, talent en creativiteit dragen bij aan een sociale en duurzame samenleving met een gezond winstoogmerk.

Ontwikkeling van talent van mensen

Door het leveren van hoogwaardige  koffieproducten en diensten te combineren met trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden draagt SOCOCO bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van talent van mensen.

SOCOCO heeft een eerlijke en duurzame keten opgezet en werkt alleen direct samen met koffie-families in Guatemala en Uganda.

SOCOCO maakt zo integrale impact: de samenleving duurzamer en socialer maken, zowel in landen waar koffie wordt geteeld als in Rotterdam en omgeving.

sococo connect

Social Impact Fonds Rotterdam investeert in SOCOCO Connect

De investering van Social Impact Fonds Rotterdam stelt SOCOCO in staat om een vooruitstrevend platform – SOCOCO Connect – op te zetten.

Het platform ondersteunt de ontwikkelprogramma’s die plaatsvinden in de SOCOCO koffiebars in en om Rotterdam. De fysieke plekken waar iedereen een podium heeft om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Het platform brengt werkgevers en werknemers met elkaar in contact. Hiermee slaat SOCOCO een brug tussen werknemer en werkgever. Dit leidt tot betere opleidingsmogelijkheden en meer arbeidsplaatsen waar het talent van Rotterdammers gezien en gewaardeerd wordt.

SOCOCO Connect verbindt bedrijven aan werknemers

Het platform, inclusief app, vergroot SOCOCO’s huidige aanbod van leerwerktrajecten met trajecten van externe partners. Het biedt mogelijkheden voor intensieve samenwerking met werkgevers, die vacatures en specifieke trainingsmodules kunnen plaatsen. Hiernaast loopt een mentor programma waarbij deelnemers elkaar ondersteunen en worden opgenomen in een community. SOCOCO streeft ernaar om in 2027 jaarlijks 120 mensen te begeleiden naar duurzaam werk. 

Perry van Gils is de oprichter van SOCOCO. Ruth van der Greft is projectleider van SOCOCO Connect.

www.sococo.coffee | @socococoffee | Sococo Coffee op LinkedIn

SIF-R en SOCOCO kijken er naar uit om samen te werken en gezamenlijk de sociale impact in de stad Rotterdam te vergroten.