Transparantie

Als we streven naar een eerlijke en zuivere koffieketen, dan is het belangrijk om open en transparant te zijn over onze eigen keten. Helaas zien we dat door de huidige koffiecrisis, de prijs van koffie op de wereldhandelsmarkt zakt naar een prijs van $0,91 per pound. En als je dan weet dat de gemiddelde kostprijs van een koffieboer ligt op $1,80. Dan gaat er iets niet goed in de koffieketen.

Nu horen wij u denken: “Maar koffie met een keurmerk draagt toch bij aan een eerlijke prijs?”

Helaas, is dit geen garantie. Certificeringen van Fairtrade en of andere keurmerken hebben een positieve bijdrage geleverd aan de koffiegemeenschap, maar nog steeds onvoldoende om een prijs te bewerkstelligen boven de gemiddelde kostprijs van een koffieboer. De fairtrade prijs van de koffie is gekoppeld aan de wereldhandelsmarkt. Over deze prijs gaat een toeslag van 40% en een sociale toeslag voor de coöperaties van 20%. Als we dan de fairtrade prijs berekenen komen we op een gemiddelde prijs van $1,53. Hierdoor ligt de “eerlijke” prijs voor een koffieboer onder de kostprijs. Dat vinden wij niet FAIR. Daar komt bovenop dat het hiermee niet mogelijk is om een goede kwaliteit te leveren.

Wij geloven in een samenwerking die is gebaseerd op gelijkwaardigheid in plaats van liefdadigheid. Dit betekent dat de koffieboer de kostprijs voor zijn koffie bepaalt. Dit vertaalt zich in een prijs voor de koffie die recht doet aan de kwaliteit van de koffie. En een prijs die de koffieboer de ruimte geeft om te investeren in duurzame teelt en betere leefomstandigheden van de medewerkers. Dit is voor ons alleen mogelijk middels direct trade, dus zonder tussenkomst van allerlei coöperaties die bepalen wat de koffieboer ontvangt voor zijn koffie.

Wat betalen wij voor onze koffie:

Maar tot op welk niveau geven we inzicht in onze kosten? We weten het eigenlijk niet zo goed.

  1. Laten we de hoeveelheid koffie zien die verloren is gegaan bij het branden door vochtverlies?
  2. Moeten we ons salaris vermelden?
  3. Moeten we de opslagkosten in Nederland benoemen?

Het doel van het opsommen van bovenstaande punten is niet om te rechtvaardigen wat we in rekening brengen, maar wel om een realistisch beeld te geven van de branche en wat een eerlijke prijs is voor duurzame koffie van goede kwaliteit. Dit kunnen we alleen door transparant te zijn in wat we betalen aan onze koffieboer.
Over de verkoopprijs van onze koffie gaan we uiteraard in gesprek, want daar kunnen we zelf de keuze in maken. Maar discussiëren over een eerlijke prijs voor de groene bonen gaat altijd over de rug van de koffieboer, hierover onderhandelen we dan ook niet.